Over NORMA en Sena

Over NORMA

NORMA is de rechtenorganisatie voor alle uitvoerende kunstenaars: voor musici en acteurs, zangers, dansers en cabaretiers, variété- en circusartiesten en poppen- en mimespelers. NORMA zorgt ervoor dat u een eerlijke financiële vergoeding krijgt voor het gebruik  van uw uitvoering. Zowel in Nederland als in het buitenland.

Wanneer exploitanten geld verdienen met het openbaar maken van uw werk, heeft u in veel gevallen recht op een financiële vergoeding. NORMA zorgt ervoor dat u dat geld daadwerkelijk ontvangt én dat exploitanten bij één loket de exploitatierechten van duizenden uitvoerende kunstenaars kunnen regelen.

NORMA lobbyt tevens voor betere wetgeving. In nauwe samenwerking met vakbonden, beroepsorganisaties en andere rechtenorganisaties maken wij ons elke dag sterk voor een betere wetgeving en voor een goede rechtspositie. Via de ondersteuning en financiering van sociale en culturele activiteiten willen wij daarnaast de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerend kunstenaars, verbonden aan het Nederlandse kunstenforum, verbeteren.

 

Over Sena
Omdat we om ons heen overal muziek horen, zou je bijna denken dat we muziek altijd en gratis mogen gebruiken, maar dat is niet zo. Muziek is het product van veel mensen. En zij hebben recht op een vergoeding wanneer anderen hun product in het openbaar gebruiken. Sena zorgt ervoor dat muzikanten en producenten die vergoeding krijgen.